Pedagoški kutak

10 dječjih zapovijedi roditeljima

1. Moje su ruke male; molim vas ne očekujte od mene savršenstvo kada spremam krevet, crtam crtež, bacam loptu…Moje su noge kratke; molim vas usporite kako bih mogao s vama držati korak.

2. Moje oči ne gledaju kao vaše; pustite me, molim vas, da malo sam istražujem. Ne ograničavajte me bespotrebno.

3. Posao će uvijek biti tu, a ja ću biti malen još samo na kratko vrijeme; zato si uzmite vremena da mi strpljivo i s ljubavlju poučavate o svijetu koji me okružuje.

4. Moji su osjećaji nježni; molim vas, imajte obzira prema mojim potrebama. Nemojte me cijeli dan kritizirati (ni vi ne biste željeli da vas cijeli dan kritiziraju!). Ponašajte se prema meni onako kako bi ste i vi željeli da se prema vama ponašaju.

5. Ja sam poseban dar. Molim vas cijenite me onako kako to zaslužujem. Pustite me da budem odgovoran za ono što činim. Vodite me i disciplinirajte s ljubavlju i strpljenjem.

6. Trebam vašu potporu kako bih mogao rasti i razvijati se. Pazite kako me grdite. Kudite moje pogreške, a ne mene.

7. Pustite me da sam odlučujem o sebi. Dopustite mi da pogriješim, kako bih iz svojih pogrešaka mogao učiti. Tako ću jednoga dana biti spreman donositi odluke kakve život od mene zahtijeva.

8. Molim vas nemojte raditi umjesto mene. Tada osjećam da svojim nastojanjima i zalaganjem nisam ispunio vaša očekivanja. Znam da je to teško. No, nastojte ne uspoređivati me s mojim bratom ili sestrom.

9. Ne bojte se otići vikend bez mene. Ponekad djeca trebaju slobodna vikend od svojih roditelja, jednako kao što i oni trebaju odmor od svoje djece. Osim toga, volim vidjeti kako se volite i kako je vaš brak poseban.

10. Molim vas,volite me i onda kada iznevjerim vaša očekivanja.

Kevin Leman

Važnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci dio su sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, namijenjenoga djeci u dobi od navršenih šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Svrha ranoga odgoja jest osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta te unapređivanje onih djetetovih osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi, a nužna su svakom pojedincu i u kasnijem životu kako bi uspješno zadovoljavao svoje potrebe i uživao svoja prava te se odgovorno ponašao prema pravima i potrebama drugih osoba u zajednici. Te su osobine: kreativnost, inicijativnost, samostalnost, samopouzdanje, snalažljivost u nepredvidivim situacijama, sposobnost rješavanja problema, sposobnost građenja i održavanja kvalitetnih odnosa i suradnja s drugima, umijeće kvalitetnog komuniciranja, osvješćivanje vlastite odgovornosti za ponašanje i sl. Jedna od temeljnih vještina djeteta, čiji razvoj treba početi u njegovoj najranijoj dobi, jest samoprocjena vlastitih postupaka, akcija i cjelokupnog ponašanja. Ta vještina pomaže djetetu u zadovoljavanju vlastitih potreba i ostvarivanju prava na način koji ne ugrožava njega samoga, kao ni druge osobe i odnos s njima, te otvara put razvoja odgovornog ponašanja.

Suvremeno shvaćanje djeteta nametnulo je nove paradigme djetinjstva i odgoja prema kojima je dijete cjelovito biće i koje gledaju na dijete kao subjekt vlastitog odgoja i obrazovanja. Dijete je socijalni subjekt koji aktivno utječe na svoj razvoj, odgoj i učenje, koji ima svoju kulturu i svoje mišljenje i koji je sposoban planirati i organizirati mnoge vlastite aktivnosti, njima upravljati i putem njih razvijati svoje intelektualne, socijalne, emocionalne, kreativne i druge potencijale. Nadalje, dijete je aktivno, znatiželjno i kompetentno biće, tj. kompetentna osoba koja ima raznovrsne interese i mogućnosti, znanja i razumijevanja i koja, vođena urođenom znatiželjom, istražuje svijet oko sebe i aktivno stječe znanja. Ono je također i društveno biće koje od rođenja ulazi u raznovrsne svrhovite interakcije sa svojom okolinom. Nove paradigme ranog odgoja tumače djetinjstvo kao proces socijalne konstrukcije što ga djeca i odrasli zajedno stvaraju, razvijaju i unapređuju aktivnim sudjelovanjem u zajedničkom životu u ustanovi za rani odgoj.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje je službeni dokument propisan u Republici Hrvatskoj, koji sadrži temeljne vrijednosti odgoja i obrazovanja djece u vrtiću, a usmjeren je prema osiguranju dobrobiti za dijete. Osiguravanje dobrobiti je multidimenzionalni, interaktivni, dinamični i kontekstualni proces kojim se integrira zdravo i uspješno individualno funkcioniranje te pozitivni socijalni odnosi u kvalitetnom okruženju vrtića. Ono podrazumijeva usmjerenost planiranja odgojno-obrazovnog procesa na dijete i njegovu dobrobit. Posebna pažnja posvećuje se kompetencijama koje u ranoj dobi predstavljaju okosnicu razvoja svih ostalih, a osobito razvoju samopoštovanja, samopouzdanja i pozitivne slike djeteta o sebi. Navedene kompetencije su:

1. Komunikacija na materinskome jeziku

2. Komunikacija na stranim jezicima

3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju

4. Digitalna kompetencija

5. Učiti kako učiti

6. Socijalna i građanska kompetencija

7. Inicijativnost i poduzetnost

8.Kulturna svijest i izražavanje.

Dok je u prošlosti primarni cilj ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja bio priprema za školu, ti programi su danas orijentirani na razvoj djetetovih sposobnosti i svih dijelova njegove ličnosti te omogućuju djetetu osobni razvoj i razvoj socijalnih vještina potrebnih za uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugima. Razdoblje ranog djetinjstva je vrijeme najintenzivnijeg tjelesnog i psihičkog razvoja kada dijete najbrže i najlakše uči. U tom životnom razdoblju polažu se temelji daljnjeg razvoja pojedinca, a zanemarivanje bilo kojeg dijela razvoja može ostaviti trajne posljedice. Tijekom tih prvih godina dijete treba podršku u razvoju, a ta podrška treba doći i od roditelja i od zajednice. Okruženje u kojem dijete živi značajan je čimbenik kvalitete i učinkovitost njegovog ranog razvoja i kasnijeg napredovanja. U prvim godinama života skrb za dijete i poticanje njegovog ranog razvoja međusobno su povezani i jednako važni sa stajališta cjelokupnog razvoja. Dijete ne može uživati dobru skrb ako nije u okruženju koje potiče njegov razvoj i koje mu pruža mogućnosti za učenje.

Da bi i naš vrtić bio mjesto cjelovitog razvoja svakog djeteta nužna je kvalitetna komunikacija, suradnja i podrška svih čimbenika ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i unutar ustanove i prema van s roditeljima te užom i širom društvenom zajednicom.

Ljiljana Kump, mag.paed.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više