Obavijest o upisu u Dječji vrtić Crvenkapica Farkaševac

od admin

Dječji vrtić Crvenkapica Farkaševac zaprimat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja, za pedagošku godinu 2022./2023.

Zahtjeve za upis djeteta roditelj/skrbnik treba podnijeti od 16.05. – 31.05. 2022.godine i to za ostvarivanje redovitog 10 – satnog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi usklađenog s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta.

II. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za upis i obrazac za Inicijalni razgovor potražite na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića Crvenkapica Farkaševac ili osobno u Dječjem vrtiću od 8:00 do 15:00h.

Popunjeni Zahtjev za upis djeteta i obrazac za Inicijalni razgovor priložite uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju:

 • Preslika rodnog lista za dijete koje se upisuje
 • Presliku rodnog lista za drugu malodobnu djecu iz obitelji (ako ih ima)
 • Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 • Potvrda o prebivalištu za dijete
 • Potvrda o radnom statusu roditelja / potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika
 • Potvrda o dječjem doplatku (ukoliko primate doplatak).    
 • Presliku dokumentacije da je dijete roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata
 • Preslike zdravstvene iskaznice djeteta te karticu procijepljenosti
 • Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
 • Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb za djecu koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama; preporuka Centra za socijalnu skrb
 • Liječničku potvrdu  liječnika primarne zdravstvene zaštite o eventualnoj težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta
 • Liječničku dokumentaciju za djecu sa teškoćama u razvoju
 • Druge dokaze , kojim se dokazuje prednost pri upisu djeteta u vrtić

Zahtjevi za upis s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo pisanim putem na adresu Dječji vrtić Crvenkapica Farkaševac, Farkaševac 30a, 10344 Farkaševac, s naznakom „Prijava za upis u Dječji vrtić Crvenkapica Farkaševac.“  Zahtjevi se dostavljaju putem pošte ili osobno, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Kontakt telefon za informacije: 01/2820-971

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svoga djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

III: PREDNOST ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

Ako dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika za upis djece u redoviti program prednost će imati djeca: 

 • s prebivalištem djece i roditelja na području općine Farkaševac,
 • s oba zaposlena roditelja,  
 • samohranih roditelja,
 • s jednim zaposlenim roditeljem,
 • roditelja žrtava ili invalida Domovinskog rata,  
 • s teškoćama u razvoju,  
 • čiji su roditelji teško bolesni ili invalidi,  
 • iz obitelji koja živi u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima,
 • iz obitelji s troje ili više malodobne djece,  
 • smještena u udomiteljskoj obitelji i uzet na uzdržavanje,
 • u godini prije polaska u školu,  
 • čiji roditelji primaju dječji doplatak.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića Crvenkapica Farkaševac.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke o rezultatima upisa na Oglasnoj ploči Vrtića. O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.

Odlučujući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku povjerenstva u dijelu koji se odnosi na žalitelja ili uvažiti žalbu i vratiti predmet na ponovno odlučivanje povjerenstvu (na način da mu se odredi novi broj bodova).

Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.

Inicijalni razgovori za upise u pedagošku godinu provest će se u prostorijama vrtića, a o terminu dolaska bit ćete obaviješteni prilikom predaje Zahtjeva za upis ili telefonom. 

V. UPIS

Obavijest o upisu u Vrtić objaviti će se na Oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Crvenkapica Farkaševac. Obavijest o Upisu sadržavati će mjesto i vrijeme Upisa.

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem Ugovora, koji roditelj/skrbnik sklapa s Dječjim vrtićem, a iznimno najkasnije do 31.kolovoza 2022.

Sudjelovanje roditelja u cijeni programa utvrđuje se sukladno Odluci o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Crvenkapica Farkaševac, koju donosi Općinsko vijeće Općine Farkaševac.

Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

You may also like

Leave a Comment

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više